donderdag 17 augustus 2017

DUTCH-LAND 71: DEN BOSCH

Kaartspeler, 2010


Kaasboer, 2010


Koffiepauze, 2010


Meisje met fiets, 2010


Kleermaker, 2010


Vader en dochter, 2010


Parade, 2010


Rolstoelpatiënt, Bosch Ziekenhuis centrum 2010


Winkelier Turkse winkel, 2010


Vrouw met hondje Bobo, 2010

woensdag 16 augustus 2017

DE EENZAAMHEID VAN DE ONGELOVIGE, AFLEVERING 1

Mijn klas op de Katholieke Bewaarschool (1950).
Zoals je ziet een gemengde school.
Links achter staat de Juf.

Er zijn dagen dat ik gelovig zou willen zijn. Rooms-katholiek om precies te zijn. Ik heb een Roomse jeugd gehad. Ik heb op een katholieke bewaarschool met lieve juffen gezeten, ik ben naar katholieke lagere scholen geweest. Daarna ben ik terecht gekomen op het katholiek lyceum Titus Brandsma in Oss waar de paters Karmelieten de baas waren. Als jongetje ben ik een katholieke welp geweest met de dochter van de burgemeester als akela. Na de welpen kwam ik bij de katholieke verkenners.

Alles om mij heen was katholiek wat de klok sloeg. Mijn ouders, waren fatsoenlijk katholiek. Niet fanatiek, niet overdreven ijverig, niet speciaal vroom en met weinig vertoon. Er werd 's zondags naar de mis gegaan die we naar behoren uitzaten van begin tot het einde, de preek incluis. In de maand mei ging je ’s avonds wel eens naar het Maria lof. Er werd netjes Kerstmis gevierd met Nachtmis en worstenbroodjes na, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en eerste Paasdag ging je naar de kerk. Dat alles was vanzelfsprekend en geruststellend. Mijn leven verliep volgens een vast patroon.

Een speciaal voor de Eerste Communie gemaakte studiofoto in
mijn beste kleren en met een kerkboek in de hand.(1953)


Je 'Eerste Communie' in de eerste klas van de lagere school begon met een ingestudeerde plechtige mis. Na de mis was het vooral een gezellig familiefeest. Van de middag tot de avond kwamen alle familieleden en kennissen koffie met gebak eten, een borreltje of een biertje drinken. Iedereen was in een opperbeste stemming. Je kreeg van iedereen cadeautjes. Vrome cadeautjes als een rozenkrans of een kerkboek, maar ook geld. Mijn eerste serieuze cadeau kreeg ik op mijn plechtige communie in de zesde klas van de lagere school. Het was een nieuwe tweedehands fiets om na de zomervakantie naar het Lyceum te fietsen.


dinsdag 15 augustus 2017

DAGBOEK VAN HET JAAR ONZES HEREN 2013, DEEL 4

Mededeling in de wachtzaal van de Röntgenafdeling van het Universiteit Ziekenhuis Leuven,
7 januari


Mededeling in de kleedkamer van de Röntgenafdeling van het UZ Leuven,
7 januari


Zelfportret in de kleedkamer van de Röntgenafdeling van het UZ leuven,
januari


Receptioniste in de inkomhal van het St. Rafaël Ziekenhuis te Leuven,
7 januari


Kertsboom in de wachtzaal Oncologie van het St. Rafaël Ziekenhuis te leuven.
7 januari


Wachtzaal D van Oncologie in het St. Rafaël Ziekenhuis te Leuven,
7 januari


Wachtzaal Oncologie in het St. Rafaël ziekenhuis te Leuven,
7 januari


Twaalf uur geweest in de wachtzaal Oncologie van het St. Rafaël ziekenhuis te Leuven.
7 januari


Twaalf uurtje eten in de wachtzaal Oncologie van het St. Rafaël ziekenhuis te Leuven.
7 januari


Zelfportret in de spreekkamer van de afdeling Oncologie van het St. Rafaël Ziekenhuis
te Leuven. 7 januari

zaterdag 12 augustus 2017

DE EIGENTIJDSE SLAVENHANDEL VAN RUUD LUBBERS

petrus nelissen, Het Slavenschip, acryl op papier

Oud Premier en Christendemocraat Ruud Lubbers schreef samen met emeritus hoogleraar Globalisering Paul van Seters een open brief aan de links-liberale krant  NRC dat Nederland met het oog op de vergrijzing jaarlijks 25.000 vluchtelingen zou moeten opnemen. Zij vinden dat op deze manier het Nederlandse eigenbelang aansluit bij dat van de vluchteling.

Vluchtelingen als een vorm van hedendaagse mensenhandel. Vroeger werden slaven tegen wil en dank verscheept van hun Afrikaanse huis en haard naar verre landen ter verrijking van de toenmalige Nederlandse zeevaarders en hun financiers. Dat is een schandvlek op het Nederlandse verleden die onvoldoende is verwerkt in onze geschiedenis. Gelukkig beseffen we wel dat het zo niet meer kan.

Maar wat nog wel kan volgens Lubbers c.s. is vluchtelingen naar Nederland halen om hen te helpen en tegelijk ons eigen welbegrepen eigenbelang te dienen. Door jaarlijks 25.000 vluchtelingen naar Nederland te halen, zijn we zoals gebruikelijk in Nederland weer tegelijk dominee en koopman.

Elk jaar 25.000 vreemdelingen er bij. Dat is elk jaar een stadje extra van 25.000 inwoners in het overvolle Nederland. Nu al wordt er gevochten wordt om leef en woonruimte tussen gasbellen, onder hoogspanningsmasten, in en rond de Waddenzee, allerlei natuur en  broedvogelgebieden en wat allemaal niet meer. 

Zijn er geen andere manieren om onze welvaart tot op zekere hoogte te handhaven? Kunnen we bijvoorbeeld niet zelf gaan migreren naar gebieden waar nog wel ruimte is voor mensen en waar nog veel verbeterd moet worden? Of is dat misschien teveel gevraagd? 


Is de vergrijzing wel zo erg? Het land is toch al vol en overbelast zoals we meemaken met eiercrisis, vogelgriep, varkenspest, te grote veestallen en overvolle wegen en steden? Kan het niet beter een onsje minder worden in plaats van ons te storten in een nieuw avontuur van eigentijdse slavenhandel?