vrijdag 22 september 2017

DE EENZAAMHEID VAN VLAANDEREN 5


Sinds de opdeling van België in een Vlaams en Waals landsdeel, is Brussel een twee snijdend zwaard voor de beide landsdelen en taalgemeenschappen. De tweetalige stad met een Franstalige meerderheid verdeelt de beide gemeenschappen maar dwingt ze ook tot samenwerking. Geen van beide gemeenschappen is bereid Brussel af te staan aan de ander. Voor de Walen is en blijft Brussel de hoofdstad van een verenigd België. Zonder dat Verenigde België kan Wallonië niet overleven. Voor de Vlamingen is Brussel dan weer hun oude hoofdstad, banier in hun strijd voor onafhankelijkheid of in ieder geval meer autonomie binnen een confederatie.  Brussel is een Europees Jeruzalem waar Vlamingen en Walen om strijden maar ook tot elkaar veroordeelt. 

Ondertussen zet de Franstalige politiek alle middelen in ter voorkoming van verdere (con)federalisering van België.  Ze gebruiken daarvoor alles wat ze binnen hun politieke bereik vinden, het koningshuis, het Franse kapitaal en wettige procedures die eigenlijk bedoeld zijn ter bescherming van de Franstalige minderheid tegenover de Vlaamse meerderheid (plus minus 3:5).

België is daardoor een land geworden van langdurige, onvoorspelbare en voor de burger ondoorzichtige procedures die op hun beurt tot even ondoorzichtige en onbegrijpelijke afspraken leiden. De Belgische politiek als eeuwige puzzel voor de burger. Structureel en procedureel wordt België met veel houtje-touwtje werk bij elkaar gehouden. Het gevolg is dat de eenvoudige democratische meerderheidsregels die in een normaal democratisch land dienen om tot besluitvorming te komen in België niet of slecht werken. Tijdens crisissen en die zijn er voortdurend, bedisselt de top van de politieke partijen onderling de oplossing. Het parlement staat bijgevolg grotendeels buitenspel. Je ziet daarom op TV zelden een interview met een parlementslid.

(verschijnt elke vrijdag)

donderdag 21 september 2017

LONDERZEEL 6

Maldersesteenweg, Sint Jozef, Londerzeel 2010


Kabouterhuis, Maldersesteenweg, Sint Jozef, Londerzeel 2010


Privé kapel, Bessembaan, Sint Jozef, Londerzeel 2010


Kleine villa, Maldersesteenweg, Sint Jozef, Londerzeel, 2010

Kapel tussen Zavel en Maldersesteenweg, Sint Jozef, Londerzeel, 2010


Schuilhut tussen Zavel en Maldersesteenweg, Sint Jozef, Londerzeel, 2010


Sneeuw en mist, Sint Jozef, Londerzeel 2010


Bloemstraat, Sint Jozef, Londerzeel 2010


Villa, Sint Jozef, Londerzeel 2010

woensdag 20 september 2017

YOUP DE PREDIKER

Volksdansen voor toeristen, Zell am See 1970

De voorstelling “Licht” van Youp van ’t Hek is geruststellend. Hij is en blijft de prediker die probeert een restje menselijkheid overeind te houden tussen het niks van de geboorte en het niks van de dood in tijden van verwarring over seks en dood. Hij houdt ons een spiegel voor en spaart daarbij zichzelf niet. Hij troost ons met onze tekortkomingen.

Het woord neuken vliegt als vanouds om de haverklap over het toneel. Door zijn leeftijd krijgt het een nostalgische bijklank. Godverdomme blijft zijn geliefde krachtterm. De kracht is er een beetje uit of is het gewenning? Hij marcheert nog steeds over het toneel. Hij praat luid en duidelijk. Zijn grappen zijn geestig, scherp en goed. 

De pas gestorven psychiater Peter is zijn alter ego, zijn buikspreekpop. Peter heeft Youp nodig om de rest van de week door te komen met zijn geestelijk onvolwassen, fantasieloze patiënten en hun pseudo problemen. De wel bekende kakkers die ondanks alle luxe en rijkdom niet in staat zijn om als een normaal mens te leven. 


Vijfendertig jaar lang praten ze elke maandagmorgen in de spreekkamer van Peter. Ze spreken over dood en neuken. Over de dood kun je veel lullen zo lang je zelf niet dood bent maar wat moet je in ’s hemelsnaam elkaar 34 jaar lang vertellen over neuken? Over neuken lul je niet. Dat doe je.


Overigens heb ik een bloedhekel aan het woord neuken. Het is een plat woord dat niets overlaat van “de liefde bedrijven”. Neuken is liefde bedrijven zonder liefde, dat heet porno of verkrachting. Ik snap niet dat Youp dat woord zo graag gebruikt. Is hij nog bezig met de taboe’s van de vorige eeuw? Is het branie en stoerdoenerij? Dat is toch niks voor hem. Weg er mee Youp. Toon Hermans, Wim Sonneveld en Wim Kan hadden het niet nodig om hun publiek een spiegel voor te houden

De behandelkamer van Peter is een verwijzing naar zijn eigen kamertje uit zijn begintijd, toen hij het op zijn 28ste probeerde te maken. Ik bespeur nostalgie met een burgerlijke romantisch sausje. Daar krijgen we bij het ouder worden allemaal last van als we niet opletten. Het verhaal over de geheime ontmoetingen van vriend Peter met de bloedmooie Laura, is van hetzelfde laken een pak. Ze beweert op de begrafenis van Peter dat hij haar had mogen hebben, als hij dat gewild had. Daarvoor was hij teveel gentleman vindt Youp.

De begrafenis van Peter is een voorschot op die van hemzelf. Geen sprekers en een beetje rommelig. Maar Laura en een oude vrijster van een tante kunnen het niet laten. De eerste vertelt het geheim, de tweede heeft het voornamelijk over zichzelf. 

Youp kan er wat van. De volgende keer weer kijken. Als het er nog van komt want ik ben ouder dan Youp. Je weet dus maar nooit. 

dinsdag 19 september 2017

DE EENZAAMHEID VAN DE ONGELOVIGE 6

Mijn vader gaat werken bij de varkensslachterij Zwanenberg, 
toen een van de grootste werkgevers Oss.
Samen met Hartogh zijn Zwanenberg en Organon, 

een afgeleid bedrijf van Zwanenberg,
de banen-motoren van Oss en omgeving.

Mijn vader waarschuwt mij niet nog een keer te blijven zitten, want dan kan ik gaan werken bij Zwanenberg waar hij zelf na de lagere school is gaan werken. Dat kon toen nog, met je veertiende gaan werken. Meent hij het of is het maar een bij wijze van spreken? Soms weet je dat niet bij hem. Ik gok dat het niet helemaal gemeend is en vraag er verder niet naar. Ik vertrouw er op dat het allemaal mee zal vallen en zo niet dan zien we wel weer verder. 

Ik vraag me af, wat of wie heeft mijn vader er toe gebracht om vakbondsman te worden? Als zoon van een landarbeider en keuterboer heeft hij het niet van huis uit meegekregen. Heeft een onderwijzer op de katholieke lagere school hem ooit gezegd dat hij meer in zijn mars had? Dat zou kunnen maar wat zou hij daar mee moeten? Ouders verwachten van hun kinderen dat ze op hun veertiende gaan werken om de geldzorgen thuis te verlichten. Dat is bij hem thuis met acht kinderen niet anders. 

Hij gaat bij Zwanenberg werken, toen met Hartog en Organon de banen motoren van Oss. Hij wordt lid van de  ‘De Jonge Werkman’, een katholieke vereniging ter opvang van werkende jongeren. Als werkende jongere gaat hij naar de katholieke Levensschool, waar levenslessen en geestelijke zorg wordt gegeven. Het is vormingswerk voor jong volwassenen. Ik vermoed dat in deze katholieke instellingen de basis is gelegd voor zijn baan als district vakbondsbestuurder. Hij volgt een cursus in Cuijk. Dat is 40 kilometer heen en terug fietsen na zijn werkdag. Hij moet goed gemotiveerd en overtuigd geweest zijn van het nut van de cursus, anders had hij het niet kunnen opbrengen om na een negen-urige werkdag zo een afstand te fietsen door weer en wind, ook in de winter.


Zo ver fietsen is op zich normaal, vooral in de zomer, met het hele gezin als het even kan. We fietsen naar de speeltuinen langs de rijksweg in Velp bij Grave en ter bedevaart naar het dorp Zeeland waar Sint Cornelis wordt vereerd. De grootste fietstocht die we maken is naar de dierentuin in Rhenen, samen met mijn ome H. en kinderen.

(verschijnt elke dinsdag)

maandag 18 september 2017

LOST PARADISE WESTA AFRICA 18

Boulevard de la République, Lomé, Togo 21 juli 2016


Hotel Benin, Lomé, Togo 21 juli 2016


De party is afgelopen, park bij hotel Benin, Lomé, Togo 21 juli 2016


Zwembad hotel Benin, Lomé, Togo 21 juli 2016


De ijscoman, Lomé, Togo 21 juli 2016


Jeugdige straathandelaar, Lomé, Togo, 21 juli 2016


Straatwerk is vermoeiend, Lomé, Togo 21 juli 2016


Vlisco Was Hollandais, Lomé, Togo, 21 juli 2016

vrijdag 15 september 2017

DE EENZAAMHEID VAN VLAANDEREN 4

In plaats dat Brussel een tweede Parijs werd, is de Grande Madame 
 een Madame van vergane glorie geworden.
Foto: Het Warande,  Koninklijk Park of Park van Brussel
(Parc de Bruxelles of Parc de Warande)

Waarom zetelen Waalse regering en parlement in Namen in plaats van Luik, een stad met meer inwoners, geschiedenis en aanzien dan Namen? Ligt Luik misschien te dicht bij de Nederlandse grens en bijgevolg de Nederlandse taal? Per slot van rekening is in de Voerstreek, de streek tussen Luik en Maastricht, jarenlang een felle taalstrijd gevoerd onder leiding van de beruchte Franstalige burgemeester José Happart. 

Ondanks afspraken over de taalgrens in 1963 waardoor in Voeren het Vlaams de officiële voertaal werd, probeerde Happart met arrogante provocaties het Frans als bestuurstaal voor de Voerstreek te behouden. Zijn acties waren olie op het nationalistische voer van indertijd het Vlaams Blok. Dat op zijn beurt werd beschouwd als bewijs dat Vlamingen een kortzichtig nationalistisch volk of nog erger is. 


Wat ook wordt beweerd, is dat Namen als regerings- en parlementszetel van Wallonië het resultaat zou zijn van een compromis tussen de baronieën (de plaatselijke partijklieken) van de Waalse socialistische partij (Parti Socialiste PS). Luik zou alleen gestaan hebben tegenover Namen en Charleroi, een andere belangrijk socialistisch bastion. De PS is als grootste partij in Wallonië het centrum van fel verzet tegen een verdere opdeling van het federale België. Ze zijn daarvoor zelfs koningsgezind geworden.

(verschijnt elke vrijdag)

donderdag 14 september 2017

HET EENZAME HART 2

Het Eenzame Hart 3.
Foto gemaakt met Instax Mini met Fujifilm,
Credit Card Size Photo (8,6 x 5,4 cm)
Het Eenzame Hart 4
(Foto: zie boven)