zondag 18 maart 2018

WAAR OP STEMMEN?

©petrus nelissen

Ik woon nog maar net in Oss en mag al stemmen. Maar waarop? In mijn jonge jaren bestond de KVP nog en die was de baas in Oss. Groen Links, SP, en D66, alle drie partijen van mijn generatie, bestonden nog niet net zo min als lokale partijen. Die bestaan dankzij de mondig geworden burger. Oss was toen ook nog kleiner in omvang en aantal inwoners.

Maar waar moet ik op stemmen? Ik heb me de Osse problemen nog niet eigen kunnen maken. Dat kost tijd. Bij het zoeken naar een huis, hoorde ik over de komst van een mestfabriek. Moet ik daar tegen zijn? Maar ik ben voor boeren. Ik weet niet beter of boeren horen thuis in de polder en langs de Maas. Is zo een mestfabriek boer-vriendelijk en stads-onvriendelijk? Dat ik het niet weet. Het behoud van boeren in de polder lijkt me belangrijk. 

Vrienden en kennissen reageerden dat ik in een SP stad ging wonen. Is dat erg? De SP is groot geworden door een Ossenaar. Zijn naam hoef ik niet te noemen. De partij is een product van mijn linkse generatie. Geloof in Mao en het socialisme. Het socialisme is failliet en China is een kapitalistisch land. Nou ja, ik ben geen socialist wat niet wil zeggen dat de SP ook goeie dingen kan doen. Oss ligt er in ieder geval bij als een groene stad met mooie fietspaden, veel speelruimte voor de kinderen enz. 

Van de PvdA ben ik ooit actief lid geweest zowel lokaal, gewestelijk als nationaal en internationaal. Ik had nogal eens scherpe debatten met de linkervleugel van de partij, vooral over buitenlandse politiek en ontwikkelingssamenwerking. Het draaide om thema's waar je nu niks meer over hoort. De generaties van nu hebben andere zorgen.   

Na verloop van tijd werd ik politiek dakloos. Ik vind wel dat als je wat te zeggen wilt hebben, lid moet zijn van een politieke partij. Als goddeloos katholiek ben ik lid geworden van het CDA, dat  in het midden van de Nederlandse politiek staat en de historisch politieke ruggengraat is van de Nederlandse politiek. Die partij doet het natuurlijk ook niet altijd goed, het blijven mensen, maar wat betreft mensbeeld en maatschappij visie staat ze het dichtst bij mij. 

PS. Sinds ik in Oss woon plaats ik elke dag een foto op Instagram gemaakt in de Gemeente Oss, van Ravenstein tot Maren Kessel en alles wat daar tussen ligt.

vrijdag 16 maart 2018

DE EENZAAMHEID VAN VLAANDEREN 30


Al voor de verkiezingen in 2014, toen peilingen aangaven dat de NV-A wel eens een monsterzege zou gaan behalen, probeerde men van alle kanten, maar vooral van de Waalse kant, partijleider Bart de Wever en zijn partij te demoniseren als een rechtse nationalist die België uit naam van het Vlaams nationalisme kapot wil maken. Ze zouden graag de N-VA in een politiek isolement willen drijven, een politiek ‘cordon sanitair’ zoals rond het Vlaams Belang. Dat zat er echter niet in. De Vlaamse basis van de NV-A is daarvoor te breed geworden, met dank aan de Christendemocraten die in het verleden een lijstverbinding hadden met de N-VA. 

Dat het extreem nationalistische Vlaams Belang nooit heeft mee geregeerd, ondanks dat het wel eens ongeveer 10% van de Vlaamse stemmen haalde, komt niet alleen door dat cordon sanitair. Door zijn ongenuanceerde standpunten op o.a. het gebied van vreemdelingenbeleid en migratie plaatst die partij zichzelf geregeld in een politiek isolement. Andere politieke partijen willen niet gezien worden in een coalitieregering met het Vlaams Belang.

Onder leiding van partijleider Bart de Wever behaalde de NV-A in 2014 de voorspelde monsterzege met bijna een derde van alle Nederlandstalige stemmen. Daarmee kwam de NV-A als een bijna onwrikbaar rotsblok midden in het Belgische politieke landschap te liggen. Walen en Vlamingen konden niet meer om het politiek georganiseerde Vlaams nationalisme heen, of ze nu wilden of niet.

Nu was de vraag hoe gaan N-VA en Bart de Wever met deze zege om?

(verschijnt elke vrijdag)

donderdag 15 maart 2018

DER NEUE VOLKSWAGEN

© petrus nelissen

Ik ben benieuwd hoe het dieseldebat in Duitsland gaat aflopen. Want dat de luchtkwaliteit veel geld gaat kosten is zeker. 16 Miljoen dieselauto’s van pakweg gemiddeld 25.000 euro per stuk moeten op termijn vervangen worden. Dat betekent een kapitaalvernietiging van grofweg € 400 miljard en dan hebben we het nog niet over vrachtwagens, vervoersauto’s, busjes enz.

Ik wil geen doemdenker zijn maar de klap voor de Duitse autoindustrie zou straks wel eens onherstelbaar kunnen zijn met als gevolg honderduizenden werklozen. Dat betekent nog meer economische en sociale ellende. Weegt deze economische en sociale schade op tegen de gezondheidsschade door luchtvervuiling? Dat lijkt me een zaak voor de politiek in plaats van de rechter.

Ik zag van de week op de Nederlandse TV een VPRO reportage uit de Boliviaanse stad Potosi (uit de serie Over de rug van de Andes) over mijnwerkers die in coöperatief verband zilver uit een eeuwenoude mijnberg halen. Het werken in die primitieve mijnen is op zich al heel gevaarlijk met als gevolg doden door ongelukken maar nog zekerder is dat de mijnwerkers zo rond hun 45ste jaar dood gaan aan de vermaledijde mijnziekte, stoflongen zouden we hier zeggen.

Toch blijven ze er werken omdat er geen ander werk is om van te leven. Een diep en diep treurig lot waarvan je hoopt dat het deze mensen bespaard zou blijven ook al dragen ze hun lot naar het schijnt met minder gelatenheid dan je zou denken. Naarmate onze wetenschappers steeds meer stoffen en stofjes ontdekken die schade aan onze gezondheid berokkenen wordt het duidelijk dat onze economische activiteiten altijd op de een of andere manier een prijs hebben, hetzij in de gezondheid, hetzij in de economie. 

Ik vrees dat er op dit punt ondanks alle wetenschappelijke kennis niets zal veranderen. Vooruitgang bestaat niet. We zullen altijd een prijs betalen voor onze economische activiteiten, wat we ook doen. Die prijs zal met het de bevolkingsgroei alleen maar toenemen. We zullen steeds meer ruimte in beslag nemen ten koste van de natuur waardoor die steeds minder mogelijkheden heeft zich te herstellen van de schade

Dat er geen ontsnappen mogelijk uit deze dubbele val van bevolkingsgroei en technische vooruitgang bleek onlangs uit een verhaal over de grondstof lithium die nodig is om batterijen te maken voor smartphones en elektrische auto’s. De vraag naar lithium zal binnen enkele jaren het aanbod overstijgen. Nog tragischer is dat het meeste lithium vooral komt uit mijnen in Congo, een van de armste landen in Afrika met permanente bloedige oorlogen, dodelijke politieke conflicten, honger, kinderarbeid en massale verkrachting van vrouwen. Nee, de elektrische auto en de smartphone zijn ook niet van smetten vrij.

dinsdag 13 maart 2018

DE EENZAAMHEID VAN DE ONGELOVIGE 31

Masaccio (1401-1428), Adam en Eva verdreven uit het Paradijs (1424-1428),
Fresco(255 cm hoog) in de Brancaccikapel, Santa Maria del Carmine, Florence.
"Verdreven uit het paradijs beseffen Adam en Eva dat ze naakt zijn en maken
ze kennis met de schaamte.Preutse kerkvorsten hebben er waarschijnlijk
voor gezorgd dat de geslachtsdelen verborgen werden achter vijgenbladeren.
Bij een reinigingsbeurt in 1988 zijn ze verwijderd."
(zie: statenvertaling.net)

Onze Lieve Heer zal zich niet druk maken over waar Zijn kinderen naar de kerk gaan, protestants of katholiek, dat is Hem om het even. Zo lang we maar geloven, hopen en liefhebben. Liefde lijkt me van die drie de belangrijkste. Dat leert Onze Lieve Heer ons zelf door zijn Zoon als zoenoffer naar hier te sturen om het weer goed te maken tussen Hem en de mensen ondanks het verraad van de eerste mensen Adam en Eva.

Of was het uit eenzaamheid dat Hij het weer goed wilde maken met ons mensen? Ik denk allebei: liefde en eenzaamheid. Toen Hij de mensen voor straf eenmaal uit Zijn Paradijs had weggejaagd, werd Hij vermoedelijk overvallen door een immens gevoel van eenzaamheid, een eenzaamheid die groter is dan wij ons als mensen kunnen voorstellen want wij zijn niet zo groot en almachtig als Hij.  Het is ook niet niks. Heb je uit liefde en tegen de eenzaamheid een wereld vol bergen en dalen, oceanen, bomen, planten, dieren en mensen geschapen en dan blijf je alsnog alleen en eenzaam achter. Al dat gedoe voor niks geweest.

Hij moet tot het besef zijn gekomen dat Hij door de mensen te verdrijven uit Zijn paradijs Hij zichzelf net zo hard strafte als de mensen. Vandaar Zijn besluit - denk ik - om zijn Zoon er op uit te sturen om het weer goed te maken tussen Hem en de mensen. Een win win situatie voor beide partijen. Iedereen krijgt zo nieuwe kansen op liefde en kan weg uit de eenzaamheid. Daarvoor Je Zoon als sterfelijk mens naar de wereld sturen en de kruisdood doen sterven is een Grootse daad van Liefde en Vergeving,  groter dan een normaal mens zich kan voorstellen.


’s Avonds in bed neem ik alles nog eens een keer met Hem door. Ik leg hem uit dat ik niet zou kunnen begrijpen dat Hij de liefde niet belangrijker zou vinden dan het lidmaatschap van een kerkelijk genootschap. In mijn geval gaat het ook nog eens om een protestants meisje, dus is er al helemaal niks aan de hand. We geloven in dezelfde God, Onze Lieve Heer, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Dus Hij zit altijd goed. Ik ga gerust slapen.

(verschijnt elke dinsdag)

maandag 12 maart 2018

HET EENZAME HART 7

Het Eenzame Hart 17
Direct Klaar Foto met Instax Mini en Fuji Film
25 augustus 2017
(credit card size photo 5,6 x 8,4 cm)


Het Eenzame Hart 18
Direct Klaar Foto met Instax Mini en Fuji Film
25 augustus 2017
(Credit card size photo 5,6 x 8,4 cm)

zondag 11 maart 2018