zondag 29 juli 2018

HOEZO VREEDZAAM SAMENLEVEN? petrus nelissen, 'De Vlag' (uit de serie vaderlandsliefde), olieverf op jute en paneel, 2016

Hoe zit het nu? Kunnen bevolkingsgroepen met verschillende religies, taal of culturele achtergrond nu wel of niet vreedzaam samenleven? Volgens Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok kun je dat wel vergeten. Ondanks de verontwaardiging heeft hij grotendeels gelijk. Zie onze zuidgrens waar de Nederlandstalige Vlamingen al sinds de onafhankelijkheid van België (1832) in de clinch liggen met de Franstalige Walen en Brusselaars. Het resultaat na ruim 150 jaar is een Federaal België bestaande uit een Vlaams, Waals en Brussels Gewest overkoepeld door een  federale regering. Het vreedzaam naast elkaar leven in België heeft een hoge politieke en financiële prijs maar gelukkig geen gewelddadige uitbarstingen al heeft het soms niet veel gescheeld.

Dat was in Noord-Ierland wel anders. Na jarenlang van geweld en terreur is een vredesakkoord gesloten tussen katholieken en protestanten. Nu maar hopen dat het stand houdt. Na de Basken proberen de Catalanen zich nu af te scheiden van Spanje. De Basken kozen tot voor kort voor barbaars geweld helaas ook nog toen Spanje een democratisch land was geworden. De Catalanen proberen het nu langs democratische weg waarbij de spanningen soms heel hoog oplopen. Hoe lang kan de vreedzame boog gespannen blijven?

In Joegoslavië brak bij gebrek aan democratische structuren een regelrechte oorlog uit tussen katholieke Kroaten, orthodoxe Serven en Bosnisch moslims en uiteindelijk ook nog tussen Serven en Albanese migranten in de voormalige Servische provincie Kosovo. Joegoslavië is nu opgesplitst in maar liefst 8 landen waarbij Servië ook nog eens de provincie Kosovo verloor aan de Albanese migranten/vluchtelingen uit Albanië ten tijde van de communistische dictator Enver Hoxa.

Oekraïne is ook al geen voorbeeld van vreedzaam samenleven tussen de autochtone bevolking en de Russische migranten minderheid uit de Sovjettijd. Met steun van Putinski werd het een complete veldslag waarbij zogenaamde volksrepublieken in nhet oostelijk deel van het land zich met geweld en gesteund door Rusland afsplitsten. Nederland betaalt de prijs van de oorlog met het neerschieten van de MH17 door een Russische Buckraket. Rusland heeft daarbij ook nog zonder slag of stoot de Krim geannexeerd zonder zich ook maar iets aan te trekken van de plaatselijke bevolking aldaar.

Zal het Nederland in de toekomst anders vergaan? Volgens het CBS zal in 2050 Nederland ongeveer 17 miljoen inwoners hebben inbegrepen een moslimbevolking van  2,8 miljoen. Hoe zal die grote minderheid van 15%, goed voor pakweg 20 zetels in de Tweede Kamer, zich manifesteren? Zal ze geseculariseerd en geëmancipeerd zijn zoals ze bij D66 en in het algemeen ter linkerzijde geloven of zal het een religieus identiteitsbewuste groep zijn die meer publieke ruimte dan tot nu toe gebruikelijk opeist voor godsdienstbeleving, voor de eigen taal met eigen scholen, van lager tot hoger onderwijs, voor eigen media van kranten tot TV stations? Hoe dan ook, het karakter van Nederland zal veranderen en dat niet alleen als gevolg van de klimaatverandering die ook al voor 2050 wordt voorzien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten