donderdag 15 maart 2018

DER NEUE VOLKSWAGEN

© petrus nelissen

Ik ben benieuwd hoe het dieseldebat in Duitsland gaat aflopen. Want dat de luchtkwaliteit veel geld gaat kosten is zeker. 16 Miljoen dieselauto’s van pakweg gemiddeld 25.000 euro per stuk moeten op termijn vervangen worden. Dat betekent een kapitaalvernietiging van grofweg € 400 miljard en dan hebben we het nog niet over vrachtwagens, vervoersauto’s, busjes enz.

Ik wil geen doemdenker zijn maar de klap voor de Duitse autoindustrie zou straks wel eens onherstelbaar kunnen zijn met als gevolg honderduizenden werklozen. Dat betekent nog meer economische en sociale ellende. Weegt deze economische en sociale schade op tegen de gezondheidsschade door luchtvervuiling? Dat lijkt me een zaak voor de politiek in plaats van de rechter.

Ik zag van de week op de Nederlandse TV een VPRO reportage uit de Boliviaanse stad Potosi (uit de serie Over de rug van de Andes) over mijnwerkers die in coöperatief verband zilver uit een eeuwenoude mijnberg halen. Het werken in die primitieve mijnen is op zich al heel gevaarlijk met als gevolg doden door ongelukken maar nog zekerder is dat de mijnwerkers zo rond hun 45ste jaar dood gaan aan de vermaledijde mijnziekte, stoflongen zouden we hier zeggen.

Toch blijven ze er werken omdat er geen ander werk is om van te leven. Een diep en diep treurig lot waarvan je hoopt dat het deze mensen bespaard zou blijven ook al dragen ze hun lot naar het schijnt met minder gelatenheid dan je zou denken. Naarmate onze wetenschappers steeds meer stoffen en stofjes ontdekken die schade aan onze gezondheid berokkenen wordt het duidelijk dat onze economische activiteiten altijd op de een of andere manier een prijs hebben, hetzij in de gezondheid, hetzij in de economie. 

Ik vrees dat er op dit punt ondanks alle wetenschappelijke kennis niets zal veranderen. Vooruitgang bestaat niet. We zullen altijd een prijs betalen voor onze economische activiteiten, wat we ook doen. Die prijs zal met het de bevolkingsgroei alleen maar toenemen. We zullen steeds meer ruimte in beslag nemen ten koste van de natuur waardoor die steeds minder mogelijkheden heeft zich te herstellen van de schade

Dat er geen ontsnappen mogelijk uit deze dubbele val van bevolkingsgroei en technische vooruitgang bleek onlangs uit een verhaal over de grondstof lithium die nodig is om batterijen te maken voor smartphones en elektrische auto’s. De vraag naar lithium zal binnen enkele jaren het aanbod overstijgen. Nog tragischer is dat het meeste lithium vooral komt uit mijnen in Congo, een van de armste landen in Afrika met permanente bloedige oorlogen, dodelijke politieke conflicten, honger, kinderarbeid en massale verkrachting van vrouwen. Nee, de elektrische auto en de smartphone zijn ook niet van smetten vrij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten