zaterdag 18 maart 2017

WAAROM HEEFT DE PVDA DE VERZORGINGSSTAAT NIET GERED?

Foto Cartoon van petrus

Wat me verbaast is dat de PvdA niet op de eenvoudige en voor de hand liggende campagne slogan is gekomen “Wij hebben de verzorgingsstaat gered” in plaats van dat ze Nederland uit de crisis gered hebben. De eerste slogan is helder voor de klassieke sociaal-democratische achterban, de tweede niet omdat het niet over hen gaat maar over over Nederland met zijn banken (Wouter Bos), de multinationals, de economie met zijn steeds weer wisselende werkloosheidscijfers enz.

Hoe komt dit? Geloven ze er zelf niet meer in? Als dat zo is dan hebben de kiezers gelijk met te zeggen dat de PvdA de verzorgingsstaat samen met de rechtse VVD heeft afgebroken. De PvdA heeft ook niet de indruk weggenomen dat de verzorgingsstaat is uitgekleed om Nederland te redden. Integendeel, met de nadruk op het redden van Nederland heeft ze die indruk eerder versterkt.

Als de PvdA behoud van de verzorgingsstaat in deze tijd niet meer mogelijk acht dan moeten ze daar helder en duidelijk met hun kiezers over praten. Nu hing het in de lucht. Geert Wilders daarentegen wekte de indruk dat behoud van de verzorgingsstaat nog steeds mogelijk is. En als dat niet zo mocht zijn, dan wekt hij toch nog de indruk dat hij er voor wil vechten en dat is nog altijd meer dan wat de PvdA in zijn campagne te bieden had. 

Assher had meer weg van een spijtoptant uit het kabinet Rutte II die nu een herkansing wilde. Niet om de verzorgingsstaat opnieuw op poten te zetten maar hier en daar te repareren. Sorry, maar dat komt niet geloofwaardig over en dat is ook gebleken.  Beter ware geweest als hij zich geconcentreerd had op een campagne hoe de nieuwe verzorgingsstaat er uit zou moeten zien. Ook dat was niet gemakkelijk geweest, maar had wellicht tot behoud van meer zetels geleid dan de huidige 9.

Assher had het dus veel meer moeten hebben over beter beschermde pensioenen, meer baanzekerheid, meer woonzekerheid, meer zorgzekerheid enz. Hij had moeten vertellen hoe hij de nieuwe verzorgingsstaat te beschermen tegen nog meer liberalisme en liberalisering en vooral ook tegen de komst van grote aantallen asylzoekers, vluchtelingen en migranten. 

Zij doen immers ook een beroep op “onze verzorgingsstaat” en dat mag maar de PvdA kiezers mogen dan toch zeker ook wel weten wat er voor hen in zit? Minder verzorgingsstaat vanwege de komst van deze nieuwelingen of niet? De PvdA had zijn kiezers veel meer moeten gerust stellen over de ontwikkelingen in de verzorgingsstaat.


Het is een teken aan de wand dat de PvdA deze weg niet gekozen heeft. Of wordt de verzorgingsstaat helemaal niet bedreigd door globalisering, door Europa met zijn eeuwige onzekerheid rond de Euro en door de massale deelname van nieuwkomers? Als dat zo is dan had dat veel duidelijker aan de kiezers uitgelegd moeten worden. Nu kregen ze het gevoel, vals of niet, dat de verzorgingsstaat wel degelijk ten onder gaat aan migratie, globalisering en een kwakkelende Euro.

1 opmerking: