zondag 11 oktober 2015

WISSELWONINGENIk lees dat de club van Buma een motie in de Tweede Kamer heeft ingediend waarin de regering wordt gevraagd om op de grote groep vluchtelingen niet de bestaande urgentieregeling voor huurwoningen toe te passen, maar uit te gaan van alternatieve tijdelijke woonruimte zoals leegstaande kantoren.

Mijn oog blijft haken bij de woorden “bestaande urgentieregeling voor huurwoningen” voor vluchtelingen. Begrijp ik goed dat vluchtelingen tot nu toe urgenter zijn op de woninglijst dan de Nederlandse huurder? Natuurlijk, ik vind dat vluchtelingen woonruimte dienen te krijgen wanneer ze eenmaal erkend zijn, maar om ze op de urgentielijst te zetten voor huurwoningen ten koste van de eigen burger is op zijn zachtst gezegd vreemd. Zeker omdat mensen die op de wachtlijst voor een huurwoning staan soms 10 jaar moeten wachten tot ze een woning krijgen toegewezen. Als daar geen duidelijkheid over komt zal inderdaad snel het draagvlak voor welk vluchtelingenbeleid ook afnemen, zoals de CDA kamerlid Ronnes stelt.

Ronnes' voorstel om de vluchtelingenstroom te scheiden van de reguliere woningzoekenden zou een stap vooruit zijn om een einde te maken aan deze scheve verhouding. Voor de vluchtelingen zou dan volgens het CDA een systeem van wisselwoningen in het leven geroepen moeten worden. Helaas, wordt niet duidelijk wat hiermee bedoeld is maar ik neem aan dat het om een soort noodwoningen gaat die ingericht worden in bestaande panden. Dat zal ook niet meevallen. Ik zag gisteren op het NOS journaal dat zulks in Zutphen niet werkt. De plaatselijke wethouder vond het leegstaande pand niet voldoen aan allerlei randvoorwaarden zoals integratie. Ik kreeg niet de indruk van slagvaardig beleid maar dat kan aan mij liggen. 

Ik ben onbekend met de vluchtelingenstatus in Nederland maar in België wordt erover gedacht om voortaan iedere vluchteling de status te geven van tijdelijk verblijf en niet meer automatisch na 5 jaren een verblijf voor het leven te geven. Dat lijkt me een goede zaak want op die manier zullen de vluchtelingen beseffen dat niet onmiddellijk van ze verwacht wordt zich in het gastland te vestigen maar dat ze naar hun land terugkeren zodra dat mogelijk is.

Het is nog maar weinig doorgedrongen in de politiek en bij bestuurders maar de huidige vluchtelingenstroom is net als voorgaande vluchtelingenstromen ook een braindrain. De vluchtelingen die hun weg vinden naar Europa zijn meestal afkomstig uit de middenklasse en hoger. Ze spreken Engels, kunnen met smartphones omgaan, weten zich een weg te banen vanaf hun moederland en weten hoe ze aan geld kunnen komen om hun reis te financieren en communicatie. Ik heb jonge asielzoekers al twee keer op TV horen zeggen dat ze willen studeren. 

Straks beschikken wij in Europa over nog meer artsen, wetenschappers en kunstenaars uit bijvoorbeeld Syrië en Afghanistan en blijven de armoezaaiers daar achter zonder mensen die hen verder kunnen helpen hun land op te bouwen. Dat zou erg onrechtvaardig zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten