dinsdag 7 augustus 2018

DE EENZAAMHEID VAN DE ONGELOVIGE 51

De geboorte van Jezus met links Moeder maria en rechts Stiefwader Jozef en boven de kribbe de ezel en de os. (Afbeelding in de Geboortekerk te Betlehem.


Er zijn van de raadsels in je leven die nooit worden opgelost. Waarom noemt tekenleraar de V. mij Zebra? Zie ik er uit als een Zebra? Loopt er een streep door me heen? Ben ik een rare kwast of een vreemde vogel? Of weet hij dat de Zebra een “paardachtig sociaal dier” is? Sociaal misschien maar ik leef niet zoals de Zebra met verschillende harems in een grotere kudde. Ik hou niet van kuddes en heb geen harems, zelfs niet in mijn mooiste jongensdromen.

Of vindt hij me onaangepast net als de Zebra die vanwege zijn paniek-instinct geen huisdier kan worden? Maar ik heb geen paniek-instinct. Integendeel, ik ben paniek bestendig, wat niet wil zeggen dat ik gedomesticeerd kan worden, een knuffeldier dat aangelijnd wordt uitgelaten. Mijn moeder kan daarover meepraten.In het Zuid Afrikaans heet de Zebra met een beeldend woord Streepezel. In dat land heeft men vastgesteld dat de Zebra niet paardachtig maar ezelachtig is. Niet direct een groot verschil in waardering maar enig nader onderzoek kan geen kwaad. Wat zegt de Bijbel hierover, na het boek ‘Verkennen voor Jongens’ toch het belangrijkste handboek voor de gehele Westerse Beschaving?
 

De ezel komt in 56 Bijbelverzen voor, 54 in het Oude Testament en 2 in het Nieuwe Testament. Het is een volbloed Joods-Christelijk dier, dat staat vast. Het is ook een nuttig dier, vooral voor het vervoeren van het een en ander zoals levende en dode Bijbelse figuren. In een enkel vers wordt de ezel vergeleken met de mens, waarbij die er beter vanaf komt dan de mens: “Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak, maar Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid”, aldus de profeet Jesaja (1:3). Zo te lezen is er weinig veranderd in de afgelopen tweeduizend jaar. In Spreuken (26:3) komt de ezel er beter vanaf dan het paard en de dwaas: “Een zweep voor het paard, een teugel voor de ezel, een stok voor de rug van de dwaas.” De stok is hier voorganger van onze moderne tbs. 

In het Nieuwe Testament schrijft de evangelist Johannes dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnenreed, toegejuicht door de menigte als de Koning van Israël. (Johannes 12:15). De ezel als koninklijk dier, vlak voordat J. aan zijn einde komt. De ezel was er in het begin ook al bij, bij de geboorte van J. Volgens de Rooms Katholieke kerk stonden ezel en os gebroederlijk naast elkaar in de stal van Betlehem tijdens de geboorte van J. Waarom werd J. in een stal geboren? Omdat zijn zwangere moeder Maria en zijn stiefvader Jozef onderweg waren van Nazareth naar Betlehem om zich te laten inschrijven bij de Romeinse volkstelling. Ze konden nergens fatsoenlijk onderdak vinden voor de nacht ( Lucas 2:1). Dit alles maakt de ezel tot een goddelijk dier en zal als H.Ezel opgenomen worden in de Dierenhemel. 


(verschijnt elke dinsdag)

3 opmerkingen:

  1. Streepezel. Verwijzing naar je artistieke kwaliteiten? Kwam je tekenleraar wellicht uit Zuid-Afrika?

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Nee, hij kwam niet uit Zuid Afrika. Ik heb gene idee waarom hij me die bijnaam gaf.

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Hij heeft het geheim meegenomen in zijn graf...

    BeantwoordenVerwijderen