zondag 18 maart 2018

WAAR OP STEMMEN?

©petrus nelissen

Ik woon nog maar net in Oss en mag al stemmen. Maar waarop? In mijn jonge jaren bestond de KVP nog en die was de baas in Oss. Groen Links, SP, en D66, alle drie partijen van mijn generatie, bestonden nog niet net zo min als lokale partijen. Die bestaan dankzij de mondig geworden burger. Oss was toen ook nog kleiner in omvang en aantal inwoners.

Maar waar moet ik op stemmen? Ik heb me de Osse problemen nog niet eigen kunnen maken. Dat kost tijd. Bij het zoeken naar een huis, hoorde ik over de komst van een mestfabriek. Moet ik daar tegen zijn? Maar ik ben voor boeren. Ik weet niet beter of boeren horen thuis in de polder en langs de Maas. Is zo een mestfabriek boer-vriendelijk en stads-onvriendelijk? Dat ik het niet weet. Het behoud van boeren in de polder lijkt me belangrijk. 

Vrienden en kennissen reageerden dat ik in een SP stad ging wonen. Is dat erg? De SP is groot geworden door een Ossenaar. Zijn naam hoef ik niet te noemen. De partij is een product van mijn linkse generatie. Geloof in Mao en het socialisme. Het socialisme is failliet en China is een kapitalistisch land. Nou ja, ik ben geen socialist wat niet wil zeggen dat de SP ook goeie dingen kan doen. Oss ligt er in ieder geval bij als een groene stad met mooie fietspaden, veel speelruimte voor de kinderen enz. 

Van de PvdA ben ik ooit actief lid geweest zowel lokaal, gewestelijk als nationaal en internationaal. Ik had nogal eens scherpe debatten met de linkervleugel van de partij, vooral over buitenlandse politiek en ontwikkelingssamenwerking. Het draaide om thema's waar je nu niks meer over hoort. De generaties van nu hebben andere zorgen.   

Na verloop van tijd werd ik politiek dakloos. Ik vind wel dat als je wat te zeggen wilt hebben, lid moet zijn van een politieke partij. Als goddeloos katholiek ben ik lid geworden van het CDA, dat  in het midden van de Nederlandse politiek staat en de historisch politieke ruggengraat is van de Nederlandse politiek. Die partij doet het natuurlijk ook niet altijd goed, het blijven mensen, maar wat betreft mensbeeld en maatschappij visie staat ze het dichtst bij mij. 

PS. Sinds ik in Oss woon plaats ik elke dag een foto op Instagram gemaakt in de Gemeente Oss, van Ravenstein tot Maren Kessel en alles wat daar tussen ligt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten