dinsdag 20 maart 2018

DE EENZAAMHEID VAN DE ONGELOVIGE 32

Zo Sweet (foto:2014)

Nu de lucht tussen Onze Lieve Heer, de Heilige Moeder Maria en mij is opgeklaard, mag er wel eens een antwoord komen op mijn schriftelijke liefdesverklaring. Tot nu toe heb ik niks gevonden in mijn tekendoos. Twee keer in de week, elke tekenles opnieuw, staar ik in mijn akelig lege tekendoos. Ik vraag me verbaasd af of ze mijn liefdesbrief wel gezien heeft? Gebruikt ze haar tekendoos eigenlijk wel?

Ik word onzeker en weet niet goed wat nu te doen. Zal ik moed scheppen en haar aanspreken op het schoolplein tijdens de pauzes wanneer met haar vriendinnen rondjes wandelt? Ik volg haar in de hoop een of andere blik of gebaar te krijgen zodat ik weet dat zij het weet. Of nog mooier, dat ze naar me toekomt. Dat zou de vervulling zijn van mijn grootste droom. Maar er gebeurt niets. Het blijft bij wandelen op het koud grijze schoolplein. Het enige wat ik zie is een onverschillige rug tussen andere onverschillige ruggen.

Zou ze haar vriendinnen iets vertelt hebben? Heeft ze mijn naam genoemd?  Vraagt ze om raad? Word er om gelachen?  Wankelmoedige gedachten zonder antwoord zijn het en dat maakt me nog moedelozer. Maar hoeveel moed ik mezelf ook inspreek,  het lukt me niet om naar haar toe te lopen en te vragen hoe het nu eigenlijk tussen ons zit. Of is er soms niks tussen ons? Dat kan natuurlijk net zo goed maar dan wil ik dat wel het liefste meteen weten. In deze omstandigheid wordt slecht nieuws, goed nieuws want dat maakt tenminste een einde aan de onzekerheid.


Ondertussen blijf ik in mijn dagelijkse doen van opstaan, wassen, ontbijten, naar school fietsen, de lesuren afwerken, met klasgenoten en vrienden kletsen en aan het eind van weer een verloren dag huiswerk maken en naar de radio luisteren. Tegenover een heel enkele goede vriend laat ik een beetje los over mijn liefde die dreigt te stranden op de onverschilligheid van de beminde. Ik wil voorkomen dat ik over de tong ga en word uitgelachen. Zelfs vrienden kunnen in zulke gevallen harteloos zijn en dat heb ik nu niet nodig.

(verschijnt elke dinsdag)

1 opmerking: