woensdag 21 december 2016

OXFAM/NOVIB OP BELASTINGJACHT BIJ MULTINATIONALS

Groepsfoto van de slagers bij Zwanenberg in Oss, toen een van de grootste
export slachterijen in Nederland.
Mijn geboortestad Oss is uiteindelijk een welvarende stad geworden dank zij
multinationals als Organon, Zwanenberg, Hartog, UNOX, Philips Licht,
tapijtfabriek Bergoss, transportbedrijf Vos enz.
In de negentiende eew droegen ook de margarine fabrieken
van Jurgens en van de Bergh, later Unilever geworden, hun steentje bij.
Het vertrek van de laatste twee uit Oss in de 19e en begin 20ste eeuw
zonder sociaal plan en vervangende werkgelegenheid betekende
jarenlange werkloosheid en armoede waardoor de beruchte Osse criminaliteit
(de Osse bende) weer de kop opstak.

Voor Oxfam/Novib is Nederland samen met nog een aantal andere andere landen een belasting ontduiker. Nederland zou te weinig belasting heffen bij multinationals. Natuurlijk moet er correct belastingen betaalt worden maar hoeveel is dat en wat telt mee en wat niet? Die vraag is niet zo simpel te beantwoorden als OXFAM/NOVIB met hun campagne beweren. 

Volgens het Centraal Bureau voor Statistieken zijn de multinationals in Nederland goed voor bijna 2 miljoen banen. Een eenvoudige rekensom leert dat 2 miljoen banen naar schatting goed is voor een loonsom van 70 miljard Euro. Dat levert toch al gauw ongeveer 25 miljard Euro aan inkomstenbelastingen op. Dat is Op 8 miljard na de totale begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2017 (33 miljard). Je zou toch zeggen dat op deze manier de multinationals een heel redelijke bijdrage leveren aan de Nederlandse belastingen.

Afgezien van deze 25 miljard aan belastinginkomsten via hun werknemers, geven de multinationals ook nog 2 miljoen mensen werk in ons land. Als de helft daarvan een gezin heeft dan helpen de Nederlandse multinationals dus waarschijnlijk zeker 3 à 4  miljoen mensen in hun onderhoud. Geen geringe bijdrage aan de Nederlandse economie. Als Oxfam/Novib eerlijk was dat zouden ze deze cijfers bij benadering ook melden in hun campagne.

In de campagne wordt ook benadrukt dat de Derde Wereld landen ongeveer 100 miljard zouden mislopen aan belastingen, te betalen door de multinationals. Bij dat bedrag zijn volgens NRC Handelsblad kanttekeningen  bij te plaatsen.

“Het cijfer van 100 miljard is ‘een gefundeerde schatting’, maar een schatting. Bij de stelling dat ontwikkelingslanden door belastingontwijking jaarlijks 100 miljard aan inkomsten mislopen, valt een aantal kanttekeningen te plaatsen. Zo weten we niet precies hoeveel multinationals investeren in ontwikkelingslanden. En we weten ook niet of ze dat blijven doen als ze veel meer belasting moeten betalen. We beoordelen de bewering daarom als niet te checken.”

Maar er zijn meer kanttekeningen te plaatsen. Meer belastinggeld lost het armoedeprobleem in de Derde wereld niet op. Dat zou men ondertussen toch ook bij Oxfam/Novib moeten weten. Neem nou een land als Venezuela met zijn enorme olie, goud en bauxiet voorraden. In theorie zou dit land puissant rijk kunnen zijn maar in de praktijk is het niet eens in staat om zijn eigen bevolking te voeden of van minimale geneeskundige zorg te voorzien.

De oorzaken zijn zoals in veel Derde wereld landen altijd hetzelfde: corruptie en verrijking door de machthebbers, mis-managment, politieke instabiliteit, onbetrouwbare rechtspraak en wetgeving en daar bovenop ook nogal eens gewapende conflicten zoals in Irak, Syrië, Libië, Soedan enz. Maar zulke problemen zijn natuurlijk veel moeilijker op te lossen dan multinationals op hun kop zitten en te suggereren dat zij dieven zijn van de portemonnee van de armen.


Armoede bestrijding is net als in ons eigen land niet alleen een kwestie van geld. Er moet bedrijvigheid zijn die banen schept en dus inkomen. Daarvoor zijn investeringen nodig, maar investeerders komen niet naar politiek instabiele landen met oorlogen, onbetrouwbare wetgeving en rechtspraak, corruptie en oplichting. 

2 opmerkingen:

  1. Toch geeft het te denken dat veel buitenlandse bedrijven in Nederland geen of heel weinig belasting betalen.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Jazeker, maar er zijn dus meer afwegingen te maken die ook en misschien nog wel meer te denken geven.

    BeantwoordenVerwijderen