zondag 13 november 2016

BUMA IS VERKEERD BEZIG

Uit de serie Stemwijzer met Kiesquiz van 2012

Helaas moet mijn zondagse preek vandaag gaan over CDA leider Buma. Ik lees in de kranten en zie op TV dat hij vindt dat politici het vertrouwen in de politiek moeten terugwinnen door de uitslag van het Oekraïne referendum te respecteren en het verdrag niet te ondertekenen.

Buma bedoelt toch zeker “vertrouwen in de CDA politiek” en niet dé politiek? Dat is toch zijn belangrijkste taak, het vertrouwen van de kiezer terugwinnen in de CDA politiek?  En als CDA’er is hij toch tegen referenda en voor het Oekraïne verdrag? Je herstelt toch geen vertrouwen bij kiezers door te doen waar je tegen bent? Integendeel, dat wekt wantrouwen, op de eerste plaats bij CDA’ers en op de tweede plaats bij de burgers.

Als slippendrager van het referendum speel je mensen als Roos en Baudet in de kaart, die beweren immers dat je politici niet kunt vertrouwen. Maar wie hebben leugens over het verdrag rond gestrooid? Zij toch? Ze hebben daarbij open en bloot toegegeven dat het hun niet om het EU verdrag met Oekraïne ging maar om een vinger op te steken naar Brussel en Den Haag.

Je kunt als politicus alleen maar vertrouwen wekken door te zeggen wat je wil. Dan ben je politiek eerlijk naar je eigen achterban én naar de burger. Je kunt dan ook meteen uitleggen waarom je het Rutte voorstel om een bijlage bij het Oekraïneverdrag een fatsoenlijk compromis vindt tussen de nee en de ja stemmers.  En wat is politiek anders dan compromissen sluiten, tenminste als je de boel niet wil laten ontploffen?

Roos en Baudet willen dat natuurlijk wel, daarbij gesteund door Wilders en Roemer. Om die opgestoken vinger zo hoog mogelijk te krijgen, logen ze er ook nog een potje bij. Het compromis van Rutte legt dat ook meteen bloot. Een goede zaak voor het herstel van vertrouwen in de politiek en de leugenaars ontmaskert.


Tot slot, je komt me toch niet vertellen dat Buma tegen compromissen is, de slagader van de democratie? Als CDA’er wil hij toch zeker ja en nee zeggers bij elkaar houden door middel van een goed politiek compromis?  Dat herstelt het vertrouwen in het CDA politiek en wie weet ook een beetje het vertrouwen in dé politiek.

2 opmerkingen: