maandag 14 januari 2019

KLIMAATTAFELS


digitaal bewerkte pentekening © petrus nelissen

Klimaattafels waar kopstukken uit politiek en samenleving samen gaan zitten om al pratend een klimaatplan te verzinnen, kan alleen maar in Nederland. In de rest van de wereld voeren ze voornamelijk politieke strijd in plaats van overleg, desnoods tot de dood en voor zover er planmatigheid bestaat is die voor de vorm. In politiek instabiele landen en die zijn er veel meer dan je denkt, is er niets van dat alles. Daar geldt ieder voor zich ofwel de wet van de jungle.

We hadden de klimaattafels beter poldertafels kunnen noemen want ze zijn bedoeld om Nederland-polderland te redden van klimatologische rampen als gevolg van de opwarming van de aarde veroorzaakt door het broeikasgas CO2. Maar de resultaten van het gepolder liggen nog maar koud op tafel of de twijfels over verdeling van de kosten, wie betaalt wat en niet te vergeten de haalbaarheid van de gestelde doelen, doemen links en rechts op als ware klopgeesten.

De optimisten houden vol en herhalen dat het allemaal haalbaar en betaalbaar is. Waarom zouden wij de financiële en technische reusachtige inspanning niet kunnen leveren om het klimaat te maken? Per slot van rekening hebben we Nederland ook zelf gemaakt en houden we de zee buiten de deur dankzij ingenieuze waterwerken. Voor ons Nederlanders is alles maakbaar geworden; van mens tot maatschappij, van land tot klimaat. 


We schaffen het gas af in woonhuizen, we gaan elektrisch auto rijden, plaatsen zonnepanelen en windmolens over het ganse land, voeren nieuwe verwarming- en productie-technieken in enz. We hebben een heilig vertrouwen in wetenschap en techniek. Dat kost handen vol geld maar ook dat is geregeld. De vervuiler betaalt. helaas, de vervuiler zijn we allemaal en dus zullen we er uiteindelijk allemaal aan moeten geloven, is het niet links om dan is het rechts om. 

Of zal het allemaal zo een vaart niet lopen? Als het aan de klimaatfanaten ligt natuurlijk wel, voor hen staat immers niet minder op het spel dan het voortbestaan van mens en aarde. Of daar wat op af te dingen valt? Ik denk het wel maar voorlopig hebben de doemdenkers de overhand en die bepalen het beleid. Zij bezorgen ons en passant een geheel nieuw soort zondigheid: vlees eten, plastic gebruiken, met fossiele brandstoffen je huis verwarmen, auto rijden en vliegen kortom allerlei zaken die ooit werden gezien als het bewijs van de altijd durende vooruitgang van de mensheid. 


Het kan verkeren. In ieder geval blijven we zo lekker bezig en lopen wij Nederlanders niet wederom voorop in de strijd voor een beter klimaat? Een beter klimaat?  Dat is het klimaat waar je op vakantie naar toe gaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten