dinsdag 13 november 2018

DE EENZAAMHEID VAN DE ONGELOVIGE 65

 
Typekamer midden vorige eeuw
Er zit niets anders op dan de ontwikkelingen rond de affaire van zeematroos met vrouw V. van de typekamer af te wachten, behalve Z. die heeft zo zijn eigen opvattingen. Hij luistert gek genoeg met jaloezie en leedvermaak tegelijk naar zeematroos. Jaloezie omdat als het aan hem ligt hij de vrouwenversierder behoort te zijn en niet zeematroos. Leedvermaak omdat hij er van overtuigt is dat hij de enige Grote Vrouwen Versierder is en zeematroos er dus niks van terecht zal brengen. Hij twijfelt niet aan zichzelf, maar een tegenslag voor hem zeematroos ook niet.

Voor het geval zeematroos er in slaagt haar toch in bed te krijgen, zorgt hij er alvast voor dat het een verovering van niks is. Of wij gezien hebben dat ze lammetjespap dijen heeft? Ik heb het niet gezien, daarvoor ben ik te weinig met de affaire bezig. Ik vind het genant worden en afbreuk doen aan mijn gevoelens van liefde. De moraalridder uithangen ligt me ook niet, dus hou ik liever mijn mond. Zo niet oud-commando Z. Die vindt het maar wat goed dat hij met de lammetjespap dijen van vrouwe V. de verovering van zeematroos ongeldig kan verklaren. 


Zeematroos laat zich ook hierdoor niet van de wijs brengen en gaat stug door. We zien hem geregeld richting typekamer lopen en gezellig kletsen met haar. Zo te zien is alles koek en ei tussen die twee. Toch zijn we nog verrast als op een ochtend zeematroos onder de koffie met ingehouden trots vertelt dat hij met haar naar bed is geweest, een wilde nacht was het geweest als we hem moeten geloven. De eeuwige Daad van Lust en Liefde is voltrokken.


Maar dan wordt het merkwaardig stil rond de affaire. We horen niks meer van hem. Is hij plotseling discreet geworden over de affaire, misschien op haar verzoek? Oud commando Z. houdt de boel nauwgezet in de gaten en doet regelmatig verslag. Maar alles lijkt zoals het altijd was. Ze keuvelen nog steeds gezellig met elkaar.  De meisjes op de typekamer laten niks los of weten niks. Zeematroos blijft zwijgen.


Zijn beiden teleurgesteld na de nacht van lust en liefde? Heeft zij afgehaakt omdat zeematroos te kennen heeft gegeven niet van zijn verloofde af te willen? Of is zeematroos zelf geschrokken van zijn overmoed en bang dat zijn verloofde zijn ontrouw zal ontdekken? Wat natuurlijk ook kan, is dat er nooit een affaire is geweest. Dat zeematroos alles heeft verzonnen om zich groot te maken tegenover ons. Misschien om oud-commando Z. de loef af te steken? Per slot van rekening liggen ze elkaar helemaal niet. Hoe dan ook, op de vrijdagmiddagen blijft zeematroos als vanouds het weekeinde van liefde en lust met zijn verloofde inleiden met zijn weinig aan de verbeelding overlatende  vingerbewegingen en geluiden.


(verschijnt elke dinsdag)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten