zondag 1 april 2018

D66 PRESENTEERT DE ORGAAN HEKS

D66 presenteert De Orgaan Heks met in de hoofdrol Pia Dijkstra.
© petrus nelissen
Om misverstanden te voorkomen, ik ben niet tegen orgaandonatie maar dan wel met respect voor de waardigheid en de vrijheid van de mens en die omvat meer dan redelijkheid. Ik heb altijd al gevonden dat D66 op dat punt tekort schiet. Hun mensbeeld is onvolledig alsof alleen de rede telt en gevoelens en emoties er eigenlijk niet bij horen of zouden mogen horen.  Geen benul dus van de menselijke tragiek, de eeuwige strijd tussen rede en gevoel waar alle grote kunstwerken over gaan. Het leven is in de ogen van D66 slechts de kunst van het redelijk en efficiënt organiseren, de rest is bijzaak of zelfs flauwekul. 

Ik wil graag met mijn organen het leven van anderen redden maar niet afgedwongen door vadertje staat zoals in de nieuwe D66 wetgeving wordt geregeld. Hier verwordt medische mogelijkheid en de redelijkheid van de orgaandonatie tot staatsdwang verheven en dat is een regelrechte aanval op de integriteit van ons aller lichamen.Onder het mom van redelijkheid is D66 bezig onze lichamen te onteigenen. Dat is principieel tegen de waardigheid en de vrijheid van de mens en in Nederland ook nog eens in strijd met de Grondwet.

Artikel 11 Nederlandse Grondwet zegt dat Ieder, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht heeft op onaantastbaarheid van zijn lichaam.” In eenvoudig Nederlands betekent dat, dat iedereen het recht heeft om zelf te bepalen wat er met zijn lichaam gebeurt. In de wet kunnen uitzonderingen staan. In de wet kan ook staan dat iemand anders uitzonderingen kan maken. 

Dit artikel hoort bij artikel 10 (Recht op privacy) van de grondwet. Iedereen is de baas over zijn eigen lichaam. De overheid mag niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Ook anderen mogen niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Niemand mag je bijvoorbeeld pijn doen. Ook mag niemand je medicijnen geven, als je dat niet wilt. Zelfs medische keuring, of het knippen van je haren mag niet, als je daarvoor geen toestemming geeft.

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO) staat dat een dokter je niet mag behandelen zonder je toestemming. In deze wet staat ook dat de dokter alles in begrijpelijke taal uit moet leggen, zowel mondeling als schriftelijk. Er zijn wel uitzonderingen. De uitzonderingen staan in de wet. De politie mag bijvoorbeeld wel controleren of je iets in je zakken hebt wat niet mag (fouilleren). Dat mag alleen als ze denken dat je iets hebt gedaan wat strafbaar is. En de politie mag ook je bloed onderzoeken, als ze denken dat je dronken in je auto hebt gereden. (zie: denederlandsegrondwet.nl)

Dankzij Pia Dijkstra van D66 behoort je lichaam voortaan toe aan de staat tenzij je bezwaar maakt. De vraag is hoe lang dat bezwaar maken nog is vol te houden nu de medische wetenschap steeds meer en vaker recycling van organen mogelijk maakt. 

Dan heb ik het nog niet over mogelijkheden van ambtelijk misbruik en nog erger de mogelijkheid van orgaanhandel zoals elders in de wereld al schijnt te bestaan, een net zo winstgevende handel als die van mensensmokkelaars of nog meer. Er zijn altijd kwaadwillende mensen te vinden die geld belangrijker vinden dan fantsoen en ethiek, ook onder medici.

Trouwens waar ligt de grens nu D66 is begonnen onze lichamen tot staatseigendom te maken? Kan straks de staat bij wet zaaddonorschap bij hoog begaafden afdwingen of draagmoederschap bij mooie vrouwen? Of wie weet dwingt de staat ons straks bepaalde genen af te staan ten behoeve van andere burgers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten