donderdag 16 maart 2017

VERKIEZINGSFEEST MET ENKELE VALSE NOTEN

Een kabinet Rutte 3 bestaande uit de bovenstaande partijen VVD, CDA, D66
en Groen Links zou recht doen aan de uitslag van de verkiezingen.
De grote vraag is of GroenLinks o.l.v. Klaver bereid is tot regeringsdeelname in een
overwegend centrum rechts kabinet?
Kan D66 de brug slaan naar Groen Links in een dergelijk kabinet?
(Foto Cartoon van petrus)

Eerst en voor alles wil ik alle Nederlanders die gisteren zijn gaan stemmen van harte feliciteren. Ze hebben laten zien dat de Nederlandse democratie, onze democratie een heel breed draagvlak heeft ondanks veel gemopper en gezeur. Ruim 80% is gaan stemmen. In de grote steden was het wat minder. Politieke onverschilligheid komt daar nu eenmaal meer voor dan op het platteland. Maar bijna 80% is natuurlijk toch prima.

Aan de Nederlandse democratie hoef je dus niet te twijfelen. Aan de Nederlandse politieke elite, jong of oud, ervaren of onervaren, rebels of conformistisch ook niet. Die heeft gisteren aan de praattafels laten zien gevoel voor verantwoordelijkheid te hebben, niet alleen voor de eigen kiezers maar voor het land. Men verschilt van mening hoe die verantwoordelijkheid gestalte moet krijgen, maar ze is er. Net als trouwens bij de journalistiek. Ook die heeft gisteren laten zien dat ze voor de democratie staan.

Ik deel de vreugde dat Wilders niet de eerste is geworden maar helaas toch nog wel de tweede. Hij is met zijn eenmanspartij de ondemocratische en dus valse noot in een verder democratisch feest. Dat doet afbreuk aan mijn vreugde. Ik had liever gezien dat hij vierde of vijfde partij was geworden. Nu moeten we zien dat we hem klein krijgen door zijn aanhang alsnog te overtuigen dat Wilders met zijn zogenaamde PVV  voor Nederland geen begaanbare weg is.

De VVD heeft zetels verloren maar is wel de grootste partij in Nederland. Dat is jammer. Een wisseling van de wacht had van mij wel gemogen. Buma van het CDA of Pechtold van D66, in die volgorde. Die twee bezetten nu een gedeelde derde plaats. Dat stemt dan weer tot vreugde. Ze zijn terug in het centrum van de Nederlandse politiek. Nederland is in goede handen bij hen. Met de VVD staan ze garant voor de Nederlandse democratische rechtstaat, stabiliteit en continuïteit in binnen en buitenland.

Jesse Klaver verdient een felicitatie met zijn enorme zetelwinst voor GroenLinks. Hij heeft met zijn campagne talenten die in de politiek van pas komen. Inhoud en vorm hebben bij hem een nieuwe eigen dynamiek gekregen die aansluit bij stijl en leefwijze onder jongeren. Nu komt de taaie strijd in de politieke arena. Ik ben benieuwd naar zijn onderhandelingstalenten en uithoudingsvermogen die daarvoor nodig zijn. Hoever gaat hij met zijn partij mee in het vormen van een regeringscoalitie? Gaat GroenLinks de plek innemen van de PvdA?

De overwinning van Klaver heeft Links in de Tweede Kamer niet groter gemaakt. Nederland is een overwegend centrum rechts land geworden. Het verlies van de PvdA accentueert dit. Jammer daarom dat deze centrum linkse partij zo een dreun heeft gekregen. Dat ze die zouden krijgen lag wel voor de hand. De PvdA stemmers voelen zich verraden door de coalitie met de VDD. Die coalitie mag het land gered hebben, maar niet de PvdA stemmers. Toenmalig partijleider Samsom heeft zich in de roes van overwinning te veel laten meeslepen zonder aan zijn achterban te denken. Kiezers voor je winnen is een ding, kiezers behouden een ander. Dat hij vervolgens van zijn partij ook niet eens mocht uitleggen wat hem indertijd had bezield, maakte het drama alleen nog maar groter.

De 3 zetels voor DENK is helaas nog een valse noot in de democratische cultuur. Ze kramen onzin uit, gebruiken oneigenlijke campagne methodes en weigeren toegang aan journalisten bij publieke bijeenkomsten. Dat maakt ze net zo ongeloofwaardig als de PVV.


Van de kleintjes weten we zeker dat SGP en Christen Unie overeind zullen blijven. Zij beschikken over een rotsvaste kiezers en ledenbasis. Of de andere kleintjes de taaie routine van het dagelijkse politieke handwerk volhouden, moet nog blijken. Dat zullen we pas veel later weten. Ondertussen wens ik heb hen een behouden vaart.

1 opmerking:

  1. Aardige analyse. Veel meer valt er ook nog niet over te zeggen. Over de Partij voor de Dieren maak ik me voorlopig geen zorgen. Die is al tien jaar vertegenwoordigt in de Tweede Kamer. Forum voor Democratie is trouwens ook een nieuwkomer waar je je vragen bij kunt stellen.

    BeantwoordenVerwijderen