vrijdag 10 februari 2017

TRUMP'S GREAT AMERICA CAPITALISM

Spotprent van petrus

Trump is president geworden van de VS dank zij zijn beloftes om terreur te stoppen door middel van een Moslimban, migratie te stoppen met een muur aan de Mexicaanse grens en nieuwe banen te scheppen. Door de spectaculaire acties van Trump om zijn eerste twee beloftes gestand te doen, raakt de derde belofte wat op de achtergrond. Ondertussen werkt Trump er wel aan, want als hij een ding goed weet is hoe zijn fellow bussinessman te behandelen.

Trump’s doelstelling om banen te scheppen wil hij inlossen door het Amerikaanse kapitalisme nieuw leven in te blazen. Trump wil America weer Great maken door meer in plaats van minder kapitalisme en door nog meer vrije markt in plaats van minder. Meer kapitalisme betekent in de ogen van Trump maximale vrijheid voor de ondernemer en ondernemingen. Zij zijn de echte banenscheppers, zogezegd de motor die de banenmarkt draaiend houden. 

Overheidsmaatregelen zijn in deze visie altijd uit den boze of het nu gaat om milieuregels, belastingmaatregelen, kwaliteitscontrole of subsidies. De enige opdracht die de staat in de visie van Trump heeft, is nog meer ruim baan geven aan het kapitalisme en de vrije markt. Wild west kapitalisme heet dat.

Vandaar ook zijn aanval op de klimaatverdragen. Die zijn een sta in de weg voor het vrije ondernemerschap. Hetzelfde geldt voor Obamacare een federale overheidsmaatregel om de gezondheidszorg beter te verdelen onder de armen. Allemaal onzin volgens Trump en de republikeinse Partij. Verlaag de belastingen en geef ruimte aan de medicijnenmarkt en de gezondheidszorg wordt vanzelf betaalbaar voor iedereen. Meer concurrentie op de medicijnmarkt zal volgens Trump vanzelf prijsverlagend werken. 

Er is echter een grote stoorzender en dat is de wereldmarkt, een markt die notabene door de VS zelf mee tot stand is gebracht. Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog kwamen zowel West- Europa en verliezer Japan tezamen met andere Aziatische landen op die wereldmarkt terecht, een markt die geleid werd door de VS. Dat is het tijdperk waarop Trump waarschijnlijk doelt als hij het heeft over America Weer Groot.

Met de val van de Berlijnse muur in 1989 kwamen de Sovjet Unie en het Communistische Oost Europa alsnog op de wereldmarkt. China was de Sovjet Unie daarbij al voor gegaan in 1978 toen de Chinese leider Deng Xiaoping zijn “Open Deur Politiek” ofwel “kapitalisme met een socialistisch trekje” introduceerde. Dankzij deze nieuwe economische politiek groeide China langzaam maar zeker uit tot de grote economische macht die het nu is.

Het ziet er naar uit dat dit nu volgens Trump en zijn kiezers veel te ver is gegaan. Zij willen daarom de muur terug, geen Berlijns muur maar een protectionistische tariefmuur tegen de goedkope productie van goedkope spullen elders in de wereld. Amerika moet alles weer zelf gaan maken. Trump -economie is dus een in tijd achterwaartse economisch plan.

De ervaring leert echter dat dit kortstondig een positief effect kan hebben maar op lange termijn desastreus zal zijn voor de eigen economie. Een voorbeeld is Latijns Amerika waar men in de jaren zestig geprobeerd heeft achter hoge tariefmuren de eigen economie te ontwikkelen totdat die sterk genoeg zou zijn om de internationale markt op te gaan. Maar dat kwam er nooit van. Integendeel, de Latijns-Amerikaanse economieën bleven zwak bij gebrek aan concurrentiekracht, productontwikkeling en vernieuwing.

Het gevolg was dat Latijns - Amerikaanse economieën die immer achter liepen op de wereldmarkt. De ondernemers in die door hoge tariefmuren beschermde landen konden zonder veel inspanning winst maken. De nationale markt was er immers altijd voor hen. Latijns Amerika bleef in die tijd een arm continent met hoge werkloosheid.

Op de Sovjet en Chinese markt was het onder het communisme niet beter. Ook daar een stagnerende economische ontwikkeling, productie van uit het Westen gekopieerde producten, geen vernieuwingen en een hoge werkloosheid die verborgen bleef omdat iedereen recht had op een baan van overheidswege. Het begon na een halve eeuw communisme tot Rusland en China door te dringen dat wilden ze niet hopeloos achterop raken bij de Westerse economieën ze alsnog de concurrentie met de wereldmarkt moesten aangaan.

Nu wil Trump als leidende economische macht in de wereld de klok terug zetten en een tariefmuur bouwen rond de Amerikaanse economie om zo Amerika weer Groot te maken. Gezien de ervaringen uit het verleden lijkt dit project op voorhand te gaan mislukken op straffe van een straks achterblijvende Amerikaanse economie. 


Een economie die niet meer kan concurreren op de wereldmarkt, een armoede economie met ook nog een overheid die zich niets gelegen laat liggen aan sociale rechtvaardigheid. Dat gaat veel narigheid met zich meebrengen voor de Trumpkiezers tenzij ze op tijd beseffen dat ze voor een doodlopende weg hebben gekozen.

1 opmerking:

  1. Al beseffen ze het vandaag al: Trump zit er normaal gesproken nog vier jaar en hoeveel schade dat niet kan opleveren ...

    BeantwoordenVerwijderen