dinsdag 11 juni 2019

DE EENZAAMHEID VAN DE ONGELOVIGE 91

Sony radio model 1963. Ik leerde toen al in 1963 dat ik bij Philips voor een global market werkte waardoor je lot wordt bepaald door wat aan de overkant van de wereldbol gebeurt.

Geen aanleg voor verfkunstenaar of schrijver. Hoe nu verder? Wat voor een roeping rest me nog waar ik mijn leven aan kan wijden? Wat voor werk doet er toe, waar kan ik met hart en ziel voor werken? Misschien toch maar bij de NV Philips? Kan ik daar een plek vinden voor het leven of moet ik me eerst aan iets heel anders wijden, een uitdaging als bijvoorbeeld een studie aan de Technische Hogeschool in Eindhoven, electronica of scheikunde, per slot van rekening twee vakken die ik ook al graag deed op de middelbare school en die ik zelfs even als hobby heb gehad? Misschien is studie en werken bij Philips te combineren? Thuis zouden ze het wel waarderen als ik voor mijn eigen inkomen zou zorgen en tegelijk studeren.

Ik raadpleeg mijn baas maar weer eens per slot van rekening is hij tot nu toe behulpzaam geweest bij mijn zoektocht naar het ware leven. Volgens hem is zo een combinatie van werken en studeren mogelijk. Hij is zelf ingenieur en Philips moet het van ingenieurs hebben. Maar voordat ik daar over praat met de bevoegde Philips instanties raadt hij me aan met de studentendecaan van de TH te gaan praten. Die moet bekijken en wellicht ook beoordelen of ik wel geschikt ben voor een ingenieursstudie. Dat gesprek loopt goed af. Hij vindt dat ik gezien mijn middelbare schoolresultaten er wel aan kan beginnen.

Terug bij Philips krijg ik te horen dat men bereid is om mij tegemoet te komen in mijn studie aan de TH door studieverlof te verlenen voor de praktijklessen die overdag worden gegeven. Die dagen krijg ik doorbetaald. De rest van de studie moet ik in de avonduren doen. Dat moet kunnen. Ik heb al een Philipscursus in de avonduren gedaan. Mijn vader heeft trouwens het goede voorbeeld gegeven met zijn avondstudie aan de katholieke levensschool. Na zijn werk in de varkensslachterij van Zwanenberg fietste hij 's avonds op en neer naar Cuijk. Daarmee vergeleken lag de TH  bij wijze van spreken voor mijn voordeur. 

De motivatie is er, de omstandigheden zijn gunstig, kortom het ziet er veelbelovend uit. Maar er komt voor de zomer dat ik aan de TH zou gaan studeren toch nog een kink in de kabel genaamd Sony. Je zou denken wat heeft Sony nu te maken met mijn studie? Alles zo blijkt. Als radio producent is de Japanse Sony een geduchte concurrent van Philips geworden op de wereldmarkt voor radio's en andere door Philips gemaakte electronica. Elke maandagmorgen tijdens de concurrentiebesprekingen krijgen wij van de afdeling radio bij de hoofdindustriegroep RGT van de NV Philips te horen dat Sony radio's vergeleken met die van Philips weliswaar  technisch inferieur zijn maar dat ze toch beter verkocht worden.
 

Naar het schijnt zijn Philips radio's degelijk maar zien er saai en ouderwets uit vergeleken met de radio's van Sony. Vooral jongeren, die dankzij de gestegen welvaart nu ook een radio kunnen kopen,  hebben dara oog voor. Het is net als met auto's die ook vooral gekocht worden vanwege het model en de kleur. Het gevolg was dat de winstcijfers van Philips radio daalden en dat betekende bezuinigingen aan de ene kant, verbetering van het product aan de andere kant. Een van die bezuinigingen was volgens personeelszaken uitstel van mijn studie. Zo stak de wereldmarkt voor radio's een stok in mijn wiel voor de toekomst. Wie had dat ooit kunnen denken?

(verschijnt elke dinsdag)

3 opmerkingen: